Morfologisch ontwerpen

Morfologisch ontwerpen

Morfologisch ontwerpen

Om een complex ontwerpproces onder de knie te krijgen kun je het probleem opsplitsen. Eenmaal ontrafeld is het hanteerbaar. Vanuit kleine deeloplossingen kunnen vervolgens grote oplossingen ontstaan. Dit proces is diepgaand en kost meer tijd dan traditionele processen. Daarentegen komen de daaropvolgende projectfasen juist sneller tot stand.

Met deze ontwerpmethode wordt de opdrachtgever betrokken in een helder en overzichtelijk beslistraject. In de traditionele bouw heeft de opdrachtgever niet zelden de keuze uit slechts een of twee opties. Deze opties zijn dan de voorkeur van de architect en de optie die hoogstwaarschijnlijk wordt afgewezen. Dit geeft een zeer onbevredigd gevoel. Zie onder.
Een morfologisch overzicht is een methodische ontwerpmanier. De methode is ontwikkeld door Fritz Zwicky (1966). Het doel van een morfologisch overzicht is het in kaart brengen van alle oplossingsrichtingen die normaal niet kwantificeerbaar met elkaar te vergelijken zijn.

Makelaarsetalage klIn 3 minuten weet het echtpaar welke woning het beste bij hen past

 Uit onderzoek aan de Vanderbilt University is naar voren gekomen dat een keuze gemaakt wordt als de informatie een zeker kritiek niveau heeft bereikt. Als dat niveau nog niet bereikt is, is het besluit ook nog niet bevredigend. En is er te veel input, dan heeft dat geen invloed meer op de besluitvorming. In een van de onderzoeken kreeg een echtpaar de mogelijkheid om voor een makelaarskantoor in drie minuten uit het aanbod de de beste woning te kiezen. Uit het onderzoek blijkt dat het echtpaar dezelfde woning kiest als ze de mogelijkheid krijgt om in een half uur het geheel met behulp van een spreadsheet te onderzoeken. Zodra de visuele informatie voldoende duidelijk is wordt er een keuze gemaakt.

 

 

 

Een complex probleem heeft verschillende karakteristieken:

Multidimensionaal: het heeft meerdere invalshoeken. Het probleem heeft bijvoorbeeld te maken met financiële, politieke en sociale aspecten. Deze verschillende aspecten worden, in de oplossing, als één geheel behandeld.
Vaag: De verschillende aspecten van het probleem zijn niet kwantificeerbaar. Bovendien zijn ze voortdurend aan veranderingen onderhevig. De vaagheid van de verschillende aspecten maakt het gebruik van gangbare ‘oorzaak-gevolg’ methoden ongeschikt.
Subjectief: Er is niet één goede oplossing voor het probleem. Er bestaan alleen betere of slechtere oplossingen.

Morfologieschets

Net als in ieder ander proces, is de kwaliteit van de input ook maatgevend voor de kwaliteit van de output. Met kwalitatieve betere basis (input) informatie is de kans groter dat het resultaat (output) kwalitatief beter is. Het is ook wenselijk dat in het morfologisch overzicht in het projectteam minstens een persoon met ervaring in het maken van een morfologisch overzicht aanwezig is.

 

morfologischoverzicht

De deeloplossingen kunnen middels lijnen onderling gecombineerd worden tot verschillende overall-oplossingen. Hierdoor ontstaat ook voor de opdrachtgever inzicht in welke richting zijn gebouw zich verder moet ontwikkelen. Deze manier van werken kan ook weer op verschillende niveaus worden toegepast. Hieronder een iets verder uitgewerkt voorbeeld hoe Herzog & de Meuron dit in maquette vorm doet. Het is ook mogelijk in een matrix:

herzog

In feite worden met deze methodiek uit een wirwar van keuzemogelijkheden een overzichtelijk aantal combinaties gefilterd. De opdrachtgever is daarmee in staat op een vroeg tijdstip en met meer en nauwkeurige keuzemogelijkheden invloed uit te oefenen op het project.

August 12, 2010 door Carl-Peter

Laat een opmerking achter:

Blijf op de hoogte van opmerkingen. of TrackBack to "Morfologisch ontwerpen"